İLK SİLİMDEN SON PARLATMAYA KADAR ÇAĞTAŞ
Inşaatlarda yüzey kaplamalarında kullanılan Granit, Mermer, Karo, Mozaik ve Paledyeni güzel gösteren, bu kaplamaların özenle yapılan silimidir. 1988 yılından beri Zımaş, Manyezit ve Reçine bağlantılı Çağtaş Silme Taşları imalatı ile özenli yüzeylerin oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Özenle seçilen hammaddeler ile yapılan imalatta esas amaç, kullanıcının en iyi sonucu en az maliyetle elde etmesidir. İlk siliminden son parlatmaya kadar Çağtaş Silme Taşları ile silinen Granit, Mermer, Karo, Mozaik ve Paledyen doğal güzelliğini yıllarca korur.
İMALAT ÇEŞİTLERİMİZ:
30'luk Düz Simit, 30'luk Kanallı Simit, 23'lük Kanallı Simit,
5 X 5 X 10 Takoz Tipi, Pençe Tipi Otomatik Makine Taşları ve Cila Taşları.
Talebe göre artırılabilen kapasitemizle Türkiye ve Yurtdışındaki müşterilerimizin hizmetindeyiz.
ÇAĞTAŞ ABRASIVES
Zımaş produces magnesite and resin bonded abrasives since 1988 for grinding and polishing Granite, Marble, Terrazo Tiles and other sorts of surfaces that need finishing. The main aim for producing Çağtaş abrasives is providing best fınish with minimum cost. Çağtaş abrasives are improved by means of quality and models in accordance with new technology for satisfying the demands of Granite, Marble and Tiles producers.
PRODUCT LINES:
MM. 300 plates, MM.300 Crown Plates, MM.230 Crown Plates. MM. 50 X 50 X 100 segments, Frankfurt type segments and 5-extra polish stones in types of 50 X 50 X 100 segments and Frankfurt that are furnaced. Production capacity of Çağtaş abrasives can be geared according to demand for any sort of stones in this catalogue.
 
 
 

I ) 30'LUK DÜZ SiMiT TAŞLAR:

Atelyelerde kullanılan düz simit taşlar, Karo, Mermer ve Granite göre özel şekilde imal edilmekte; No. 1, 2, 36, 3, 5 ve Kaygan olarak sınıflandırılmaktadır. No. I Süper Taşlar, Granit, Sert Mermer ve Karo için kullanılmalıdır.
Ayrıca No. I taşlar, yumuşak, orta sert ve çok sert kalitede de imal edilmektedir. No. 3 ve 5 taşlar, Karo ve Mermer için ayrı ayrı imal edilmektedir.
MM. 300 plates are produced for manual grinding and
polishing machines which can be perfectly used for Granite, Marble and Terrazo Tiles grinding and polishing.
The classification of mm. 300 plates is No. 1, 2, 36, 3, 5 and fine. They are produced differently for Marble, Granite and tiles.
No. I is produced as Super, Soft, Hard and Super Hard for better results. So as, No. 3, 5, and Fine are produced in two different types for Marble, Granite and Tiles.

2) 30'LUK KANALLI MERMER / GRANiT SiLME TAŞI:
Atelyelerde Mermer ve Granit siliminde kullanılır. Düz Simitler gibi bu taşlar da No. I, 2, 36, 3, 5 ve Kaygan Tiplerinde imal edilmektedir. No. I taslar yine Süper, Yumusak, Orta Sert ve Çok Sert tipler şeklinde sınıflandırılmaktadır.
 
MM. 300 crown plates are also used in manual machines for grinding and polishing Marble and Granite. Like plates these stones are also No. I, 2, 36, 3, 5 and Fine.
No. I is produced in types of Super, Soft, Hard, Super Hard.
 

3) 23'LÜK KANALLI MERMER / GRANiT SiLME TAŞI:
Atelyelerde mermer ve granit siliminde kullanılır.
30'luk kanallı taşların tipleri bu taslar icin de gecerlidir.
 
MM.230 crown plates are alike mm. 300 crown plates in terms of classification.
 

4) 5 X 5 X 10 TAKOZ TAŞLAR:
Her türlü Mermer, Granit, Paledyen, Mozaik, Beton gibi yüzey kaplamalarının seyyar makinelerle siliminde kullanılır.
Diğer taşlarda olduğu gibi bu taşlar da No. I, 2, 3, 5 ve Kaygan olarak sınıflandırılmıştır. No. 1 taşlar ayrıca Süper, Sert ve Yumuşak olarak üç ayrı tipte imal edilmelktedir.
 
MM. 50 X 50 X 100 Segments are used for on site grinding and polishing of all sorts of surfaces which are produced as NO. 1, 2, 3, 5 and Fine. No. 1 is produced as super, hard and soft.
 

5) PENÇE TİPİ OTOMATİK MAKİNE TAŞLARI:

Otomatik bant silme makinelerinde kullanılan Pençe Tipleri, Mermer ve Karo silimi için ayrı ayrı üretilmektedir.
Pençe Tipinin sınıflandırma numaraları; 16, 24, 36, 46, 60, 80, 120, 180, 220, 280, 320, 400 ve 600'dür.
 
Frankfurt type segments are produced for automatic
machines for Marble and Tiles in two different catagories which classification is No. 16, 24, 36, 46, 60,80,120, 180, 220, 280, 320, 400 and 600.
 

6) 5 X 5 X 10 TAKOZ VE PENÇE TİPİ CİLA TAŞLARI:

 
Fırınlanmış (furnaced) olarak imal edilmekte olan cila taşlarımız, son cilalama işinde ve her çeşit Mermer, Granit, Karo, Mozaik ve Paledyende güvenle ışıl ışıl yüzeylerin elde edilmesinde kullanılır.
 
5 Extra furnaced type of 50 X 50 X 100 segments and Frankfurt segments are produced for last polishing on any sorts of surfaces for creating long lasting shining.

7) ÇAĞTAŞ REÇİNELİ GRUBU:

Çağtaş reçineli grubunda 30'luk simit kaygan, 23 lük kanallı simit kaygan, 5x5x10 takoz kaygan, otomatik bant silme makinalarında kullanılan pençe tipleri.
Pençe Tipinin sınıflandırma numaraları; 60, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800. lüks (plütorre) ile pah taşları (istenilen her numara) bulunmaktadır.
 
Çağtaş resin bonded abrasives are produced in types of mm 300 plates, mm 230 crown plates, mm 50x50x100 segments, Frankfurt segments grit no: 60, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, plutorre and edge - polishing grinding wheels.
 
ZIMAŞ ZIMPARA VE DEĞİRMEN TAŞI SANAYİİ A.Ş.

KEMALPAŞA O.S.B. MAHALLESİ, 19 SOKAK NO:3, ULUCAK-KEMALPAŞA/İZMİR - TURKEY
TEL: +90 232 486 11 86 FAX: +90 232 486 24 07